קטע:רש"י על שמואל ב כא יט

"אלחנן" - דוד

"בן יערי אורגים" - שהיו משפחתו אורגים פרוכת למקדש הקרוי יער

"כמנור אורגים" - (תרגום) כאכסן דגרדאין הקרוי אינשובל"א בלע"ז תבא אריגה ותעמוד כנגד אריגה