פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב כא יח

"ותהי עוד המלחמה" - כבר קדמה זו לכולן ולא מנאה כאן אלא לצרף מיתת ארבעה בני ערפה