קטע:רש"י על שמואל ב כא יד

"כל אשר צוה המלך" - להספיד עליהם בכל ערי ישראל