פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב יט לב

"לשלחו" - ללותו