קטע:רש"י על שמואל ב יח כט

"ראיתי ההמון הגדול" - הומים ונעים במלחמה

"לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך" - הרי זה מקרא מסורס לשלוח יואב את עבד המלך ואת עבדך לאחר ששלח יואב את עבד המלך זה הרץ אחרי

"ואת עבדך" - על עצמו הוא אומר ולא ידעתי מה היה אחרי כן