פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב יח כג

"ויהי מה" - כלומר ומה בכך אם אין לי שכר

"ויעבור" - (תרגום) וקדים ית כושי