פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב יז כט

"ושפות בקר" - (תרגום) וגובנין דחלב