קטע:רש"י על שמואל ב יז כז

"ושבי בן נחש" - הוא חנון בן נחש