קטע:רש"י על שמואל ב יז יט

"את המסך" - וילון

"הרפות" - חטין כתושות כמו (משלי כז כב) בתוך הריפות