קטע:רש"י על שמואל ב יז יז

"בעין רוגל" - (תרגום) בעין קצרא כובסי בגדי צמר שחובטין אותם שם שבועטים אותם ברגל