קטע:רש"י על שמואל ב יז יג

"חבלים" - (תרגום) משריין כמו (שמואל-א י ה) חבל נביאים (תהלים קיט סא) חבלי רשעים

"עד הנחל" - חומת העיר נסחוב אל הגי