קטע:רש"י על שמואל ב יד כ

"לבעבור סבב" - לגלגל עד שיצא דבר בנו של המלך לאור

"ואדני חכם" - והבנת כי מאת יואב יצאת