קטע:רש"י על שמואל ב יד יט

"אם אש" - כמו אם יש כמו היש וכן (מיכה ו י) עוד האש בית רשע כמו היש