קטע:רש"י על שמואל ב יד ה

"אבל אשה אלמנה אני" - אבל בקושטא