פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב יב יד

"כי נאץ נאצת את אויבי" - כנוי הוא זה דרך כבוד למעלה ויונתן תרגם ארי מיפתח פתחתא פומא דסנאי עמא דה'