קטע:רש"י על שמואל ב ט יא

"כן יעשה עבדך ומפיבשת אוכל על שלחני" - ציבא אמר כן יעשה עבדך ודוד השיב ומפיבושת אוכל על שלחני