קטע:רש"י על שמואל ב ט ט

"נתתי לבן אדניך" - המלך רשאי להעביר נחלה שנאמר במשפט המלוכה (שמואל -א ח יד) ואת שדותיכם ואת כרמיכם וגו' יקח ונתן לעבדיו