קטע:רש"י על שמואל ב טז כא

"וחזקו ידי כל אשר אתך" - כי עתה ידם רפה לעזור לך שאומרים בלבם הבן יתחרט אצל אביו ואנו נהיה שנואים למלך