פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב טז יד

"וינפש שם" - בבחורים