קטע:רש"י על שמואל ב טז י

"כה יקלל" - כן יקלל

"ה' אמר לו" - אפשר אדם כמותו שהוא ראש לסנהדרין יקלל את המלך אם לא שנאמר לו מאת הקב"ה