קטע:רש"י על שמואל ב טו לא

"ודוד הגיד" - ולדוד הגיד המגיד

"סכל" - קלקל כמו (קוהלת י יד) הסכל ירבה דברים