קטע:רש"י על שמואל ב טו ל

"במעלה הזיתים" - בהר הזיתים

"חפוי" - מכורך כדרך האבלים

"חפו" - (תרגום) כריכו