קטע:רש"י על שמואל ב טו כב

"לך ועבור" - עם שאר העם אחר אשר אינך רוצה להפרד ממני