פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב טו כ

"והיום אניעך עמנו" - ואין לי מקום שאוכל להושיבך שם ולהמלט כי אני הולך אל אשר יקרני המקרה ללכת יום יום כשאשמע שהרודפים כאן אני בורח כאן וכן תרגם יונתן וגם גולה אתה למקומך ואף אם גלי את אזיל לך לאתרך

"חסד ואמת" - אני מחזיק בך טובת חסד ואמת שעשית עמדי