קטע:רש"י על שמואל ב טו יט

"עם המלך" - עם אבשלום

"כי נכרי אתה" - ואנחנו בורחים מאין צידה ומזון ומתוך שאתה נכרי לא תמצא מרחמים

"וגם גולה אתה למקומך" - וגם אם גולה אתה מעם המלך שאינך רוצה להיות עמו למקומך חזור לך כי לא טוב לכתך עמי שהרי תמול באת