קטע:רש"י על שמואל ב טו ז

"מקץ ארבעים שנה" - ששאלו ישראל מלך משמואל נתגלגל דבר מרד והשפלה במלכות

"אלכה נא" - לחברון

"ואשלם את נדרי" - אמרו רבותינו (סוטה לד ב) להביא כבשים מחברון כי שם היו כבשים שמנים