קטע:רש"י על שמואל ב טו ב

"והשכים אבשלום" - בכל בקר

"מאחד שבטי ישראל עבדך" - משבט פלוני