קטע:רש"י על שמואל ב ח יד

"נציבים" - פקידים לגבות מס