קטע:רש"י על שמואל ב ח טו

"ויהי דוד עושה משפט וגו' ויואב על הצבא" - דוד גרם ליואב להיות מצליח על הצבא לפי שעשה משפט וצדקה ויואב גרם לדוד לעשות משפט וצדקה לפי שהוא דן ויואב שוטר ורודה על ידו ועוד מתוך שיואב עסק במלחמות לא היה דוד טרוד בהן ולבו פתוח לשפוט צדק