קטע:רש"י על שמואל ב ח ד

"ויעקר דוד את כל הרכב" - משום (דברים יז טז) לא ירבה לו סוסים

"ויותר ממנו מאה רכב" - שהיו צריכין לו לכדי מרכבתו והרכב ארבעה סוסים כמו שנאמר (דברי הימים -ב א יז) מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה כאן למדנו שהרכב ארבעה סוסים