פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ז כא

"בעבור דברך" - להקים מה שאמרת לשמואל להמליכני

"וכלבך" - רצונך הוא ולא שאני כדאי

"להודיע את עבדך" - הבשורה שבשרתני