פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ז יד

"בשבט אנשים" - זה הדד ורזון בן אלידע

"ונגעי בני אדם" - זה אשמדאי שדחהו ממלכותו והשדים בני אדם הראשון הם שכל מאה ושלשים שנה שפירש אדם מאשתו במות הבל היו הרוחות מתייחמות ויולדות הימנו (ילקוט שמעוני רמז קמו)