פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ז י

"ושמתי מקום" - עוד אני חפץ להשקיט שיהא שקט ושליו את עמי בימי בנך