קטע:רש"י על שמואל ב ו יט

"ואשפר" - אחד מששה בפר (פסחים לו ב)

"אשישה אחת" - גרבא דחמרא (שם)