פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ו יד

"מכרכר" - מרקד

"אפוד בד" - מעיל בוץ פורציינ"ט בלע"ז ויונתן תרגם כרדוט וכן תרגם יונתן מעילים דתמר אחות אבשלום (לקמן יג יח) כרדוטין