קטע:רש"י על שמואל ב ו ד

"עם ארון האלהים" - הרי זה מקרא קצר והם באים עם ארון האלהים