פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ה כ

"בבעל פרצים" - מישור פרצים

"כפרץ מים" - כמים הפורצים גדודי השפה