קטע:רש"י על שמואל ב ד ג

"ויברחו הבארתים" - כשמת שאול שעזבו בני ישראל הערים שסביבות פלשתים כמו שאמור למעלה אז ברחו הבארותים