קטע:רש"י על שמואל ב ג לד

"ידיך לא אסורות" - היו ואיך נפל גבור כמותך לפני בני עולה