קטע:רש"י על שמואל ב ג לג

"הכמות נבל" - הכמות רשע בחרב