קטע:רש"י על שמואל ב ג יג

"לפני הביאך" - לפני ראותך פני הביאך את מיכל