פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ג טז

"הלוך ובכה" - על מצוה ההולכת ממנו שכל אותן השנים נעץ חרב בינו לבינה במטה ולא נכשל בה