פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב ב טז

"חלקת הצורים" - (תרגום) אחסנת קטיליא על שם החרבות כמה דאת אמר (תהלים פט מד) אף תשיב צור חרבו