קטע:רש"י על שמואל ב א כג

"מנשרים קלו" - לעשות רצון בוראם