פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב א כב

"לא נשוג אחור" - לא היה רגיל להיות נסוג אחור