פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל א ל יד

"נגב הכרתי" - לדרום של פלשתים מצינו במקום אחר פלשתים נקראים גוי כרתים (צפניה ב ה) יושבי חבל הים גוי כרתים