קטע:רש"י על שמואל א ל י

"אשר פגרו" - אשר נמנעו ואומר אני לשון ארמי הוא תרגום של ונהרסו