קטע:רש"י על שמואל א לא יב

"וישרפו אותם שם" - (תרגום) וקלו עליהן כמא דקלן על מלכיא תמן כדתנן (עבודה זרה יא א) שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי