קטע:רש"י על שמואל א לא א

"ופלשתים נלחמים בישראל" - כאדם האומר נחזור לענין ראשון