קטע:רש"י על שמואל א כ מב

"לך לשלום" - והשבועה אשר נשבענו ה' יהיה עד עליה עד עולם